آيا شما به وجود ارواح متعالي اعتقاد داريد؟

‌‌‌در ميان مسلمانان اعتقاد به ارواح متعالي بسيار ديده مي‌شود. اغلب اتفاق مي‌افتد كه يك مسلمان با توسل به بزرگي، (پيغمبر(ص) و امامان(ع)) از خدا طلبي مي‌كند و در واقع روحي متعالي را وسيله ارتباط خود با خداوند مي‌داند تا او شفاعتش را نزد خدا بكند. اين اعتقاد وجود دارد كه اگر متوسلان، با تضرع و ملتمسانه، و با عشق و ايمان و احترام، روحي متعالي را صدا بزنند، دعا و خواستۀ آنها بي‌جواب نخواهد ماند. شواهد بسياري وجود دارد كه گوياي تاثير مستقيم يكي از بزرگان، در زندگي دوستداران‌شان بوده است. اين رخدادها نه تنها در ميان مسلمانان بلكه در ميان مسيحيان، توسط بزرگان معنوي‌شان به‌وجود آمده است.

ادامه داره...

منبع: نشریه علوم باطنی

/ 27 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سهيل

سلام با حظورت خوشحالم کردی بازم سر بزن مــــــــوفق باشـــــــــــــــــــی

بانوی پاييزی

سلام مسافر عزيز ممنون از حضور گرم و پر مهرتون در کلبه پاييزيم.

بانوی پاييزی

از حقيقت زيبايی هم که بيان کرديد واقعا ممنون. من که شخصا اعتقاد دارم. و منتظر ادامه ی اين حقيقت زيبا هستم.

حق طلب

سلام دوست خوبم خوش حال مي شم به من هم سر بزني منتظر حضور سبزتان هستم!

پروانه عاشق

........#....................................# .......###..............................### .....######....**......**....###### ....########....*...*....######## ....#########....**...######### .....#########...@...######### ......#########..@..######### ........#########@######### ..........########@######## ........#########@######### ......#########..@..######### ....#########....@...######### ....########...............######## ....######.............…........###### .....####...............................#### .......#......................................# یه پروانه تنها منتظره توئه زود باش بیا پیشش تنهاش نذار زدو باش بیا دیگه

امين

سلام دوست عزيزم .... اپ كردي خبرم كن..ببين _________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____بيا__________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______آيپم_________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

رها

کــــاش مـیــشـد دوبـاره بــاشــی کــنــــار ایـــن تـــن خــــســــتــــه مــثــه مـــــــرحـــــــم بــــشــــــی واســــه ایـــن دل شـــــکــســـتــه کــــاش مـیــشـد دوبــاره واشــــه اون دوتـا چــشــم خـیسـه بـسـتـه کــــاش مـیــشـد دوبـــاره پــیـــدا اون نــــــگــاه نـــــاز شـــــیـــدا کــــاش مـیــشـد دوبـــاره واشــه اون لــبــــای ســــرخ بـــســــتـه کاش میشد دوباره سر بدی فریاد تا بدونم که هـنـوز، نرفتم از یــاد کــــاش مـیــشـد دوبـــاره شونت تــکـیـه گــاه نــالــه هـــام شـــه حــضــــــور ســبــز عـــاشــقـــت ســنــگ صــبــور گریه هـام شــه کــاش مـیــشـد ؛ امـا نمیشه ، این مرام روزگاره، رفتنت هـمـیـشـگـی بـود ، دیــگـه برگشتن نـداره مــونــدن مـــن دیــگــه ایـنـجــا هــــیــــچ فـــــایــــــده ای نــــداره مـثـه یـه رویـا ای کــه ؛ تــوی هـــــیـــچ ذهــنـــی جـایـی نــــداره

رها

هر وقت دلت خواست بیا.....خونه من .....درنداره...صدا هم نزن....بیا.....من همیشه منتظرم......فقط بیا.....بیا.......... من بروز هستم و منتظر قدوم سبز وپر مهرتون...